GRUPP A          Kollektion färg/monokroma påsikt
 
SILVER
Hytter                     Hasse Forss                         Vellinge FK
BRONS
Storm på Kullaberg Jan-Olof Rickardsson         Helsingborgs FK Pärlan
Dagen gryr              Annika Linneasdotter         Höganäs FK
DIPLOM
Fiskarminnen          Marianne Hellstrand          Tyringe FK
Beståndsdelar         Anita Karlsson                  Österlens FK
Pulkaåket               Gun Cohn                          Helsingborgs FK Pärlan
Förbrukad           Bertil Wennerlund             Åstorps FK
Livet under jorden  Ingemar Granelli                FF i Malmö
Revhusen               Torsten Nilsson                 Ystads FK
Kokabygget            Kerstin Strömberg             FK Kamera
VISNING
Rallarros                 Erland Leide                     Helsingborgs FK Pärlan
I regn                     Nils-Erik Jerlemar              FF i Malmö
Upplyftande          Mats Nymberg                Åstorps FK
1                            Rose-Marie Nilsson Erwe Eslövs FK
Spegling                 Annie Carlsson                 Eslövs FK
Lördag på torget      Erling Pedersen                Ystads FK
Hornblåsare          Bo Andersson                   Åstorps FK
Hjulet                     Gun Gudmunsson             Vellinge FK
Malawi                   Magnus Nilsson                Fjälkinge FK
Snow cykel             C-G Andersson                 Helsingborgs FK Pärlan
Luffarschack           Arne Hansson                   Ystads FK
Veteraner               Bengt Svensson                Ystads FK
Längesedan            Bengt Pålsson                  Helsingborgs FK Pärlan
Arkitektur               Rolf Bogren                      Höganäs FK
Berner Sennen        Annika Grönborn               Helsingborgs FK Pärlan
 
GRUPP B 1           Enstaka färg påsikt
 
 
SILVER
Girls with umbrella     Nils-Erik Jerlemar             FF i Malmö
BRONS
Yellow umbrella         Nils-Erik Jerlemar             FF i Malmö
Motion in stairs          Nils-Erik Jerlemar             FF i Malmö
DIPLOM
Segling                       Peter Jönsson                 Helsingborgs FK Pärlan
Lugnet i stormen        Marcus Liedholm              FK Kamera
Cyklar-Hven               Leif Rosén                        FF i Malmö
Guldfiskare                Annika Linneasdotter        Höganäs FK
Lunnefågel                 Tomas Hansen                 Vellinge FK
Malliga kråkor            Roland Nilsson                 Tyringe FK
Vid Bjävrödsdammen Torsten Blomdahl              Hörby FK
VISNING
Morgon                    Bertil Andersson               Åstorps FK
In the ghetto              Erland Leide                     Helsingborgs FK Pärlan
Tidens fönster            Kent Bernby                     Tyringe FK
Fönster                     Lennart Broberg                Ystads FK
Ida                            Kenneth Isaksson             Ystads FK
Sossusvlei Namibia    Kerstin Strömberg             FK Kamera
Grodlek                     Jan-Olof Rickardsson        Helsingborgs FK Pärlan
Spectrum                  Ronny Jönsson                 FF i Malmö
Flaskor i kylan           Annika Linneasdotter        Höganäs FK
Flaskor                     Rose-Marie Nilsson Erwe Eslövs FK
Rodret                       Lars Hägg                        FF i Malmö
Dublin blues              Jan Svegborn                    Vellinge FK
Regnskuren               Göran Gudmundsson        Vellinge FK
Helga                        Margareta Aspelin           Åstorps FK
Aftonrodnad               Tony Johansson               Hörby FK
 
 
GRUPP B 2           Enstaka monokroma påsikt
 
SILVER
Cyklist i regn                 Ragnar Andrén             Ystads FK
BRONS
Fishermen and Boats   Nils-Erik Jerlemar             FF i Malmö
I vila                              Krister Andersson        Österlens FK
DIPLOM
Uträknad boxare             Kenneth Håkansson     FF i Malmö
Stolt fader                      Gun-lnger Arvidsson     FF i Malmö
Tulpan                           Peter Nilsson               Helsingborgs FK Pärlan
Stormen Gudrun             Gun-lnger Arvidsson     FF i Malmö
Äldre man i Valdemosa Jan Boberg                   FK Kamera
Rättstavning                   Magnus Nilsson           Fjälkinge FK
Svanen kranen               Christer Möller             FF i Malmö
VISNING
Clown 2                         Björn Lindqvist             Ystads FK
Crucifix and Mills            Nils-Erik Jerlemar         FF i Malmö
Kram                             Bo Andersson              Åstorps FK
Uppstigna ur havet          Ingemar Granelli           FF i Malmö
Paraplymannen              Björn Lindqvist             Ystads FK
Månljus                         Peter Nilsson               Helsingborgs FK Pärlan
"Hot"                             Lars Rosenberg           Österlens FK
Tröst                             Arne Hansson              Ystads FK
Men and Clouds             Nils-Erik Jerlemar         FF i Malmö
"Vinterväg"                     Kjell Wihlborg              Vellinge FK
Inlandsbanan                 Gun-Inger Arvidsson     FF i Malmö
Gröt mitt i festen            Lennart Broberg           Ystads FK
Stenkanna                     Peter Olausson            Österlens FK
Armens Leijon                Erling Pedersen           Ystads FK
Synagoga                      Leif Rosén                   FF i Malmö
 
GRUPP C               Enstaka DIA-bilder
 
SILVER
Storspov            Tomas Hansen              Vellinge FK
BRONS
Glad                 Margareta Aspelin          Åstorps FK
Ellips                Mats Nymberg               Åstorps FK
DIPLOM
Droppen            Glenn Johansson           Höganäs FK
Rödbena           Anders Svensson           Trelleborgs FK
Solkatt              Annika Linneasdotter     Höganäs FK
Smaklig måltid   Erik Fredriksen              Fjälkinge FK
Läskunnig         Bo Aspelin                    Åstorps FK
Hos skräddaren Leif Rosén                     FF i Malmö
Gräshoppa        Tomas Hansen              Vellinge FK
VISNING
Lövis                 Mats Nymberg               Åstorps FK
På tvättlinan      Marianne Hellstrand       Tyringe FK
Luftballong         Leif Rosén                     FF i Malmö
Försäljerska      Erik Nordström              Trelleborgs FK
Vågligt              Annika Linneasdotter     Höganäs FK
Ghost               Ronny Jönsson              FF i Malmö
Isdroppe            Annika Linneasdotter     Höganäs FK
Ut ur mörkret     Erik Fredriksen              Fjälkinge FK
Klippan             Kent Bernby                  Tyringe FK
O.boy               Bo Aspelin                    Åstorps FK
Linda                Gun-Inger Arvidsson       FF i Malmö
Utan titel 1        C-G Andersson              Helsingborgs FK Pärlan
Jap lärk             Birgitta Kristiansson       Tyringe FK
Bilvrak               Erik Nordström              Trelleborgs FK
Olivlund             Margareta Aspelin          Åstorps FK
 
GRUPP D         Udda fotografisk teknik påsikt
 
SILVER
In shades of red & grey          Nils-Erik Jerlemar           FF i Malmö
BRONS
Vestar                                  Kenneth Isaksson           Ystads FK
Fathers and daughters           Nils-Erik Jerlemar           FF i Malmö
DIPLOM
The House                            Kenneth Isaksson           Ystads FK
I skuggan av...                      Ramona Bränngård         Österlens FK
Svävande kryddhylla              Torsten Blomdahl           Hörby FK
Homage a Andy W 2             Gunnar Molin                 Österlens FK
Turning Torso                        Jan Boberg                    FK Kamera
Miljö                                     Gun-Inger Arvidsson        FF i Malmö
Ingen Titel                             Marcus Liedholm            FK Kamera
VISNING
Homage a Andy W 1             Gunnar Molin                 Österlens FK
The Sun whispers softly         Kenneth Isaksson           Ystads FK
Gräshoppla                           Jan Svegborn                 Vellinge FK
Askungens ?                        Margareta Aspelin          Åstorps FK
Kvartett                                Rolf Bogren                    Höganäs FK
Vägen som till Danmark bär Jan Boberg                      FK Kamera
Speglande Glas                    Glenn Johansson            Höganäs FK
Nya perspektiv                      Arne Hansson                Ystads FK
Hamnen i Råå                       Torsten Blomdahl           Hörby FK
The pool nr 2                         Nils-Erik Jerlemar           FF i Malmö
Ingen Titel                             Marcus Liedholm            FK Kamera
Utsikt genom stallfönster   Bente Jakobsen                  Höganäs FK
Bakom vattenfallet                 Ingemar Granelli             FF i Malmö
Triangeln                              Bjarne Holmgren             Fjälkinge FK
Linnéor                                 Gun-Inger Arvidsson        FF i Malmö